fbpx

Garantie

1 Helza hobbyzaden biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
2 Helza hobbyzaden is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Helza hobbyzaden) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Helza hobbyzaden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Helza hobbyzaden schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4 Helza hobbyzaden doet alles wat in haar macht is om u een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren. Zaden zijn echter natuurproducten en kunnen soms onverwachts in kiemkracht afnemen. Ook is de groei en de oogst van het product niet alleen afhankelijk van de kiemkracht en kiemenergie, maar ook van allerlei andere invloeden, zoals de zaaiwijze, temperatuur etc.Op onze verpakking staan duidelijke zaai- en teeltinstructies in tekst en symbolen. Desondanks kunnen er problemen ontstaan, waarbij niet direct duidelijk is wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.Indien u Helza hobbyzaden duidelijk omschreven van uw klachten op de hoogte brengt, zullen wij trachten met u in alle redelijkheid tot een tevreden oplossing te komen. Onze aansprakelijkheid zal echter nooit hoger uitvallen dan het netto factuurbedrag van de geleverde artikelen.
5 Helza hobbyzaden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6 Deze garantie geldt niet indien: de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Helza hobbyzaden en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@helza-hobbyzaden.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De waardering van www.helza-hobbyzaden.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 1235 reviews.
nl_NLNL